درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: پلمپ اماکن
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - زاهدان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
با گرفتنم داشتم گازوییل خالی میکردم قاچاقی می فروختم
اطلاعات تکمیلی
به علت نبود کار برای مردم بلوچستان مجبوریم قاچاق گازوییل کنیم که خیلی از جوانهای در این راه کشته میشن با تصادف یا تیرندازی نیروهای افتضاحی اگه رشوع ندیم می برند تعزیرات اونجا باید پول بیشتری به قاضی یا کارت چاق کن بدیم تا جریمه کمتر کنه مجبوریم به مامور پول بدیم تا به باترین نرسه مجبوریم کار نیست کارخونه نداره شهر ما بیشتر جون هستند بچه دارند و هزاران مشکل