درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
خیلی کثیفن توروزروشن مث عقاب دهنشون واسه پول بازه مابدبختای کامیون دارهارانندگان بایدجیب اینهاروپرکنیم
اطلاعات تکمیلی
من یک ‌کامیوندارهستم خداشاهده اگه بهشون پول ندی میگن تست اعتیادبایدبدی ماهم میگیم وقتمون گرفته نشه مجبوریم ک بدیم پول روالهی خوردزن و بچه شون نشه اسمشم سروان....بود