درخواست زیرمیزی
‫100,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: صدور و تمدید پروانه بهداشت
عمومی - اداره بهداشت - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
کارم رو راه ننداختند در صورتیکه پرونده هیج مشکلی نداشت و هنوز هم میگن تو نوبت هست و ایرادی ازش نگرفتن. بعدا ازم پرسیدن خودتون نمیدونین مشکلش چیه؟ گفتم نه، ایشون خندیدن و گفتن اگر مشکلی نداره میزارم تو نوبت انجام !!! بعدا فهمیدم نفری صد میگیره
اطلاعات تکمیلی
کارم رو راه ننداختند در صورتیکه پرونده هیج مشکلی نداشت و هنوز هم میگن تو نوبت هست و ایرادی ازش نگرفتن. بعدا ازم پرسیدن خودتون نمیدونین مشکلش چیه؟ گفتم نه، ایشون خندیدن و گفتن اگر مشکلی نداره میزارم تو نوبت انجام !!! بعدا فهمیدم نفری صد میگیره خانم لطیفی- اداره کل تجهیزات پزشکی - واردات تجهیزات چشمی