درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - بابل
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
پرونده گم شده باید شصت میلیون تومان جریمه بدی ، آقای کاشانچیان گفت اچار فرانسه هستم برات درست میکنم
اطلاعات تکمیلی
شهرداری منطقه ۱ بابل ، باند قوی که فکر میکنم از بالا تا پایین دستشون تو یه کاسه اس و مردم را میچاپن ، آقای کاشانچیان هم یکی از کار چاق کن های اوناس