درخواست زیرمیزی
‫1,500,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: مجوز ها و معافیت های گمرکی
عمومی - اداره گمرک - بندرعباس
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
از ترخیصکار درخواست کردن
اطلاعات تکمیلی
در گمرک بندرعباس از ترخیصکار شرکت ما که یک شرکت تولیدی - صادراتی هست به یک موضوع کوچک ایراد و پس از یک هفته به ترخیصکار اعلام که اگر بار بخواهد صادر شود بایستی مبلغ 1،500،000 تومان پرداخت کنید که ترخیصکار اعلام این پول بابت چه موردی هست با توجه به اینکه ما خلافی نکردیم که کارمند گمرک اعلام شب عید هست و هزینه داریم متاسفانه گمرک یکی از جاهایی است که به عنواوین واهی به همه گیر میدهند و تا آخر که به هدف خود دریافت رشوه برسند و متاسفانه هر کسی هم که کار درست انجام میدهد اینقدر چوب لای چرخ ميگذارند که با پول همه کارها پيش برود این موارد رشوه ضربه بزرگی به اقتصاد مملکت و بخصوص توليد که با هزاران مشکل مواجه هست زده و اگر این مورد فساد اداری و رشوه حل نشود مملکت با چالش بزرگتر بیکاری ، رکود ، عدم اعتماد سرمايه گذاری مواجه که لطمات جبران ناپذيری به بار خواهد آورد که دود آن به چشم همه خواهد رفت.