درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: بارنامه برای ترخیص کالا
عمومی - اداره گمرک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
خب آقا شیرینی ما چقد میشه؟:))...
اطلاعات تکمیلی
اونم نه یه نفر...نه دو نفر... هر قسمت از ترخیص کالا از اول تا حتی نگهبان دم در آخر کار... و نه خیلی زیرمیزی بلکه تقریبا علنی! البته من مقاومت کردم ندادم...ولی با ترخیص کارها صحبت میکردم میگفتن تو یه بار اومدی..میتونی ندی و بری! ولی ما که کارمونه اینجا...امروز ندیم فردا کارمونو راه نمیندازن!محبوریم بدیم