پیشنهاد پرداخت
‫400,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - اداره آب - خرم آباد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
قرار بود به صورت غیر قانونی اب خودمو از همسایه هام جدا کنم و 1600000 برام در می امد گفت رشوه بده