درخواست زیرمیزی
‫200,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: پلمپ اماکن
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - شیراز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
گفتند تا مبلغی بده یا شما را به کمیته امنیت اخلاقی میبریم
اطلاعات تکمیلی
با دوست دخترم بودم امنیت اخلاقی ما را گرفت از ما درخواست پول کرد