درخواست زیرمیزی
‫150,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
کاملاً مستقیم
اطلاعات تکمیلی
خیابان رو یک طرفه اومدم چون مست بودم... گفت میام یه قبض الکی بهت می دم پول رو بزار لای قبض بهم برگردون