درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - رشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
برای ما هزینه داره؛ پس برای شما هم هزینه داره :))
اطلاعات تکمیلی
مامور سدمعبر ناحیه یک منطقه یک شهرداری رشت گفت زور ما که به مغازه دارا نمیرسه، برامون هزینه داره، ولی یه کارایی هم میشه کرد، که برای شما هزینه داره