درخواست زیرمیزی
‫20,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: شناسایی و تعقیب مجرمین
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - اهواز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
یه ناهار دعوت کن.پولشو بزار وسط مدارک ماشینت و بهم بده
اطلاعات تکمیلی
تاریخ دقیق خاطرم نیست