درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: پرداخت انعام
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - شیراز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
گفت آکواریوم کلانتری خرج داره