درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: عبور از بازرسی
عمومی - فرودگاه - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
خیلی صریح و روشن
اطلاعات تکمیلی
گفتند اگه میخوای توی مناقصه برنده بشی باید هفتصد میلیون تومان بدهی