درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: نمره و گرفتن مدرک
عمومی - آموزش و پرورش - کاشان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
بازبان بیزبانی
اطلاعات تکمیلی
بعد از انتقالی و یه درخواست ساده معاون آموزش دانشگاه کاشان فرمودند اگه دانشجوی ما بودی یا یه نفعی به ما میرسید حاضر بودم برات انجام بدم و بنده رو یک ترم و یه شهریه ثابت و متغیر عقب انداختن با اینکه میتونستندو نکردند