درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
حضوری
اطلاعات تکمیلی
چند ساله که این پول رو به اسم عیدی میگیرند و به کارگرا عیدی میدن