پیشنهاد پرداخت
‫10,000,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: پرداخت وام و تسهیلات بانکی
عمومی - بانک - رشت