درخواست زیرمیزی
‫40,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: تضمین درمان و بهبودی کامل
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - تهران