درخواست زیرمیزی
‫15,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: مجوز ها و معافیت های گمرکی
عمومی - اداره گمرک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
با ایجاد اشکالات فنی و تفسیر قوانین پیچیده و غیر شفاف گمرکی
اطلاعات تکمیلی
هر سال کلی روز میزنن کتاب تعرفه چاپ میکنن که بند بندش قابل تفسیر هست از ارباب رجوع بدبخت هم به عناوین مختلف از ارزیابی تا درب خروج باج میگیرن. کشور شفافی مثل امارات از پوشک بچه تا لامبورگینی رو ۵ درصد عوارض میگیره و از همه هم میگیره این‌قدر هم دستک و دمبک برای چاپیدن نداره هم دولت راضی و قانع هست و هم ارباب رجوع احتیاج به وکیل و پارتی هم نداره اما اینجا باید از دم در گمرک خرج کنی تا درب خروج. منافع دولت تأمین نمی‌شه و فقط فساد همه گیر میشه