درخواست زیرمیزی
‫12,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه
اطلاعات تکمیلی
جهت تک برگ شدن سند منزل و چون برای دریافت وام از بانک نیاز داشتم که زودتر سند به دست من برسه عنوان کردند که به طور معمول 3ماه زمان میبره ولی اگر خرج کنی یک هفته بدستت میرسه سؤال اینجاست اگر زوتر 3 ماه نمیشه چرا با رشوه میشود این دکان را جمع کنید