درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: جرایم رانندگی
عمومی - خدمات بهزیستی - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه گیری ممدوحی
اطلاعات تکمیلی
در شرکتی که کار میکردم یه نفر به اسم ممدوحی تقاضای ۱ میلیون تومان وجه رایج مملکت کرد تا کارم رو راه بندازه.