درخواست زیرمیزی
‫1,800,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه جهت زایمان
اطلاعات تکمیلی
جناب دکتر خسروانی متخصص زنان و زایمان متاسفانه از هر بیمار جهت زایمان یک سکه قبل از زایمان میگیره در صورت پرداخت نکردن روز زایمان حضور پیدا نمیکنه