درخواست زیرمیزی
‫1,500,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - کرمان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
باج گیری
اطلاعات تکمیلی
در واقع پولی که من دادم باج بود نه رشوه طرف مشکل میندازه جلو پات بعد برای رفعش باید بهش پول بدی.نمونش آقایه رئیسی پور در املاک شهرداری کرمان.