درخواست زیرمیزی
‫1,500,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: بازپرداخت تسهیلات باکی
عمومی - بانک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
واقعا جای تاسف داره
اطلاعات تکمیلی
حرفی برای گفتن ندارم