درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: استخدام و قانون کار
عمومی - آموزش و پرورش - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
جابجایی در تاریخ
اطلاعات تکمیلی
من در تاریخ مشخصی از سال قبل در تالار فرهنگیان منطقه 6 برای عروسی روز مشخصی را انتخاب کرده بودم.اما متاسفانه یک هفته قبل از مراسم عموی خانم بنده فوت شدند . بنابراین ناچار به جابجایی تاریخ شدیم . اما مسیول تالار مربوطه می گفت که آموزش و پرورش برای کنسل کردن خسارت می گیرد.و یا می تونیم شما رو به آموزش و پرورش معرفی کنیم تا پولتون رو پس بگیرید . اما احتمالا پولی بهتون نمی دن. ما هم به ناچار قبول کردیم که خسارت بدیم . اما چند هفته بعد وقتی برای جابجایی رفتیم آقای مسیول فرمودن که یک میلیون تومان خسارت شما می شود و باید پرداخت کنید تا مشکل رفع شود . بنده منتظر بودم تا یک شماره حساب دولتی به من داده شود . اما در کمال تعجب و از روی ناچاری و به دلیل اینکه تمام هزینه ها به تالار پرداخت شده بود یک شماره کارت به من داده شد و گفته شد که مبلغ یک میلیون تومان به این کارت واریز کنید . من هم واریز کردم.بسیار ناراحت شدم که برای یک مسیله ناخواسته مجبور به رشوه شده بودم