درخواست زیرمیزی
‫800,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: ارائه خدمات شهری
عمومی - شهرداری - کرج
اطلاعات تکمیلی
دومیلیون میخواستن که با التماس ۸۰۰۰۰۰ هزار تومان دادم