درخواست زیرمیزی
‫200,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: پرداخت انعام
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
یک استوار بود اسمش رو نمیارم که یوقتی نونش اجر نشه
اطلاعات تکمیلی
کلانتری چیتگر فقط به خاطر اینکه خانم تو ماشینم بود