درخواست زیرمیزی
‫150,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
جهت بردن نامه پیش رییس
اطلاعات تکمیلی
دفتر دار شهرداری ناحیه 5 منظقه 1 گفت دم عید مهندس همه سرشون شلوغه انشالله نامه اتون هفته دیگه امضا میشه ( با توجه به فورس بودن زمان جهت گرفتن شروع کار ) گفتم ای بابا عیدی شما با من .....گذاشتن سه تا تراول پنجاهی لای تقویم و گفتن عیدت مبارک و امضا 3 دقیقه بعد...