درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - رشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
نامه ها ومدارکی را که میتونن زود ارباب رجوع را راه بندازن طول میدن من خودم قبلا برای اینکه سریعتر کار قانونی ام زود انجام بشه به دفعات پرداخت کردم شهرستان رضوانشهر