پیشنهاد پرداخت
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: تسهیلات درمانی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - کرمان