درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - بوشهر
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
با زبان بی زبانی
اطلاعات تکمیلی
کنگان کلانتری آقای پور محمد قسمت قضایی لطفا رسیدگی کنید با تشکر انشالله کسانی که در این راه به مردم خدمت میکنن موفق باشند