درخواست زیرمیزی
‫150,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: صدور و تمدید پروانه بهداشت
عمومی - اداره بهداشت - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
دریافت رشوه
اطلاعات تکمیلی
با سلام در اداره کل تجهیزات پزشکی واقع در خیابان خارک تهران دربخش دندانپزشکی این اداره شخصی بنام خانم معاضی از اینجانب جهت تایید پروفرما و تایید کمیته فنی که اظهار داشتند تحت نظر ایشان هستند تقاضای 15 میلیون تومان کردند . جالبتر اینکه ایشان این کار را عرف این سازمان دانسته و مدعی است تمامی شرکتها بر همین روال کار میکنند و همچنین علاوه بر آن درخواست عیدی به صورت سکه را هم داشتند و کمتر از 2 سکه را هم قبول نمیکردند. البته ظاهرا درست میگفتند و تمامیه شرکتها خانم معاضی را میشناسند و معترفند بر این موضوع . ضمن اینکه ایشان فقط نقدی میگیرند و آن هم خارج از اداره و داخل خیابان پشتی . البته برای رقمهای بزرگ راننده ای مخصوص دارند که شب هنگام و در ساعت 8-9 شب برای دریافت وجه با شما هماهنگ میکند .