درخواست زیرمیزی
‫100,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - جهاد کشاورزی - یزد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
دریافت رشوه علنی
اطلاعات تکمیلی
بی در و پیکر تر از جهاد کشاورزی تا حالا ندیدم. تقریبا هر روز با این سازمان فاسد سر و کله داشتم، برای هر کاری پول باید بدهی. مخصوصا قدیمی ها و بازنشسته ها، پوست آدم رو در میارند. برای گرفتن مجوز، آدم رو بیچاره می کنند، من سه ساله با این سازمان درگیرم، آخرش مجبور شدم بدم دست کارمند خود این سازمان، پولش هم دادم. خدا از این وحشی صفتان خونخوار نگذره.