درخواست زیرمیزی
‫80,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: بارنامه برای ترخیص کالا
عمومی - اداره گمرک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رئیس درب خروج گمرک شهریار
اطلاعات تکمیلی
بعداز طی کردن تمام مراحل ترخیص کالا وقتی بار روی ماشین بود و می خواست خارج بشه طی استدلادات بی اساس طلب 8میلیون پول نقد کرد اجاره خروج رو صادر کرد خدا ازش نگذره شبه عیدی تمام سود کالای مارو یکجا قبل از فروش گرفت