درخواست زیرمیزی
‫50,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - کرج
اطلاعات تکمیلی
مبلغی که ذکر کردم فقط گوشه ای از پولی است که به شهرداری داده شده.منکر خلاف خود نیستیم و اضافه بنا داریم اما متاسفانه هم باید جریمه مربوط به ماده 100(جریمه اضافه بنا) شهرداری را پرداخت کنیم و هم به ماموران پاک دست!!! شهرداری باج دهیم. متاسفانه حتی برای کارهایی که انجام انها از وظایف معمولی شهرداری هاست باید رشوه پرداخت کنیم تا به حق قانونی خو برسیم.به عنوان یک سازنده عرض میکنم که این فساد امروز به صورت کاملا وقیحانه و آشکارا در تمامی رتبه ها و مناصب شهرداری و تقریبا در همه مناطق(لااقل در کرج)صورت میگیرد.