درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تبریز
اطلاعات تکمیلی
به حاطر غیابی بودن رای ۱۹۳ میلیونی از من که شاکی بودن سند ملکی واسه ضمانت میخاستن. یه سند شش دانگ هفتاد هشتاد میلیونی بردم. کارشناس گفت ۵۰۰ میگیرم دویست تومن ارزش گذاری میکن