درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: پرداخت وام و تسهیلات بانکی
عمومی - بانک - کرج