درخواست زیرمیزی
‫200,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: صدور یا عدم توقیف گواهینامه
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - رشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
به ناحق میخواست منو جریمه کنه، منو ارجاع داد به مامور ارشد، مامور بهم گفتن بچه کجایی، نقدی حساب کن وگرنه ماشینت رو میخوابونیم. من هم برای جلوگیری از دردسر بهش پول دادم.