درخواست زیرمیزی
‫200,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: شناسایی و تعقیب مجرمین
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - شهر کرد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
برقراری رابطه جنسی
اطلاعات تکمیلی
برای ازاد کردن ماشین من به من تقاضای هن خوابگی دادند و یا ۲۰۰۰۰۰۰هزارتومن جریمه بدم