پیشنهاد پرداخت
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: پرداخت وام و تسهیلات بانکی
عمومی - بانک - شهر کرد