درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۱
هدف: حوافقت و حمایت خارج از ضوبط
عمومی - اداره بهداشت - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست استخدام کارشناس بهداشت به اجبار برای یک فست فود
اطلاعات تکمیلی
بدلیل اینکه حاضر نیستیم کارشناس بهداشت برای سرکشی به محیط تجاریمون که خلاف قانون هستش اجبار اون، استخدام کنیم ...بدلیل های بی خودی مارو جریمه میکنن تا مجبور به این کار بشیم .... بعضی از مامورها نیز حتی به نوعی تقاضای رشوه هم میکنند... از فست فودها و امکان فروش مواد غذایی ... در این بحران اقتصادی واقعا ما توانایی پرداخت حقوق یک کارشناس بهداشت رو نداریم ....این اجبار واقعا ضرر بزرگی داره به ما میزنه در حدی که مارو ورشکسته میکنه در هر بار مراجعه ۷ یا ۸ میلیون تومن جریمه های الکی میکنند ...واقعا این مبلغ انصافه ،...مگه ما چقدر درامد داریم