درخواست زیرمیزی
‫50,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - دورود
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
لوله ای شبیه لوله اسلحه
اطلاعات تکمیلی
یک لوله استیل شبیه به لوله اسلحه در انبار خانه بود به بهانه وجود اسلحه ضبط گردید همسر بنده بیش از 10ماهه بدون هیچ دلیل محکمه پسندی توسط فردی به نام را علی در دادگاه ازنا لرستان بازداشت شده و بنده با یک طفل شیر خوار و یک فرزند مدرسه رو بدون خرجی ودر آمدی با بدبختی گذراندم با توجه به این که همسر بنده با رای دادگاه بعد از10ماه بی گناه شناخته شد و تمامی اعضا؛ئ صدور حکم عنوان کردند چرا آقای را علی شوهر شمارو این همه در زندان نگه داشته بنده به خاطر حفظ آبروم گفتم مهم نیست خدا جوابشو بده . حکم آزادی شوهر بنده صادر شد ولی متاسفانه آقای را علی به دروغ وبه قصد کشاندن ودیدن من به دلایل هم رشوه و بیشرمانه مجددا همسرم را در زندان نگه داشت و گفته باهاش کار دارم از آنجایی که خانواده همسر و خودم خبر از این رفتار بیشرمانه این انسان کثافت ندارند خواهشمند است دلایل این رفتار ایشان قبل از بروز مشکل رسانه ای مورد رسیدگی قرارگیرد. تشکر