درخواست زیرمیزی
‫30,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه
اطلاعات تکمیلی
آقای مدیر دفتر گفتند اگه میخوای رای به نفع تو صادر بشه ۳۰ میلیون تومن باید بدی