درخواست زیرمیزی
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه گیری در اداره ثبت اسناد مشهد واقع در قاسم آباد امریست رایج
اطلاعات تکمیلی
در داخل اتاقها دوربین گذاشته اند. مدیر و کارمند با سردفتر اسناد دوستند و از طریق او رشوه دریافت میکنند. برای دریافت نقدی کارمند به راهروی اداره می آید