درخواست زیرمیزی
‫7,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: دریافت خدمات قانونی و انتظامی
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست رشوه سرهنگ نيروي انتظامي - نظام وظيفه
اطلاعات تکمیلی
سال 1388 در شهرستان سردشت در استان آذربايجان غربي براي معافيت سربازي اقدام كردم. با اينكه 3 بار به اروميه مراجعه كردم و توسط متخصصين پوست متفاوت آزمايشاتي انجام شد و معافيت پزشكي اينجانب به دليل تعريق شديد كف دست توسط متخصص پوست تاييد شد. پس از مراجعه به نظام وظيفه ي عمومي شهرستان سردشت؛ و تاييد مراحل معافيت پزشكي توسط پزشكان سازمان وظيفه عمومي ناجا؛ سرهنگ ... از بنده درخواست 700 هزار تومان پول مي كرد تا امضاي نهايي را پاي برگه بزنه و صحت مراحل كار رو تاييد كنه :( ؛ البته من پول رشوه رو نداشتم و با اينكه معاف بودم؛‌مجبور شدم 1 سال برم سربازي . 1 سال ديگه ي سربازي رو با پرداخت رشوه به سازمان بسيج به مبلغ 550 هزار تومان در سال 1390 و دريافت نامه كسري خدمت بسيج؛‌كسري گرفتم.