درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
در اداره ثبت شرکتها برای انجام کار کاملا قانونی . فقط بهانه گیری و تعویق کار
اطلاعات تکمیلی
بدلیل عدم شفافیت و بهانه گیری مسیول مربوطه و عدم پاسخگویی و تعویق کار مجبور به پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان به رابط ایشان ( کار چاق کن یا اصطلاح قشنگ مشاوره) دادم تا کار را انجام دهد.