درخواست زیرمیزی
‫3,600,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز
عمومی - شهرداری - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
عوارض نو سازی
اطلاعات تکمیلی
گفته که اگر این مبلغ رو بدهید عوارضتون رو کم میگیرم