درخواست زیرمیزی
‫3,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: حوافقت و حمایت خارج از ضوبط
عمومی - اداره بهداشت - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
دریافت ربع سکه یاسوج سی سخت بابت پرداخت حقوق!!! عقب افتاده بنده بعد از چندماه!
اطلاعات تکمیلی
بنده از پرسنل رسمی شبکه بهداشت دنا هستم. متاسفانه سیستم ی به فاسدی علوم پزشکی ندیدم. رشوه، هتک حرمت، فساد اخلاقی، اعتیاد مدیران بیداد میکند. من در استان کهگیلویه بویراحمد شهر سی سخت مشغول ام.معاون شبکه بهداشت برای دریافت مورفین هر شب میومد.از حقوق هام دزدیدن و وقتی اعتراض کردم حقوق ام رو کم کردن! مجبور شدم براشون ربع سکه هدیه ببرم ولی تاثیرش خیلی کوتاه بود!!! رییس و معاونت پشتیبانی و امور دارویی و چندین نفر دیگه اعتیاد تزریقی و کشیدنی دارند و متاسفانه با وجود اعتیاد رییس شبکه بهداشت!!! که برای تزریق اتاقی در پشت اتاق خودش! درست کردن هیچ کس پاسخگو نبوده و باهاش برخورد نشده! چندین بار حراست و اطلاعات برای نمونه برداری مخفی اومدن ولی فورا با تماس نماینده شهرستان بویراحمد و دنا! آقای زارعی؛ و تهدید رییس اطلاعات به برکناری؛( بهش گفتن اولین نفر خودتو برکنار میونم )؛هیج وقت برخورد لازم نشد.فقط واحد دارویی که مرتب تزریق میکرد رو چتد بار اخراج کردن و مجدد همین آقای نماینده وساطت کرد و نذاشت. افتضاحه.