درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: ارائه خدمات شهری
عمومی - شهرداری - تهران
اطلاعات تکمیلی
دربازار تهران حد فاصله مترو پانزده خرداد بازار رضا بابته تعمیرات فروشگاه توسط افراد شهرداری