درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: رفع اتهام و حمایت از فعالیتهای غیرقانونی
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
پليس امنيت جلوي ماشين رو گرفت و به دروغ گفتن گزارش شده روسريتون تو مسير افتاده بوده و در نهايت رشوه گرفت