درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
هدف: پرداخت وام و تسهیلات بانکی
عمومی - بانک - اهواز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست رشوه از طرف موسسه کوثر شعبه کیانپارس اهواز
اطلاعات تکمیلی
شعبه بانک کوثر در کیانپارس درخواست وام دادم و مراحل آن را پرسیدم پس از بیرون امدن از شعبه فردی که در طی مدت گفتگو ارتباط شفاهی بسیار خوبی با رئیس شعبه داشت حتی تلفن شخصی اش را پاسخ داده بود به من مراجعه کرد و گفت یک میلیون تومان بده و پنج میلیون هم واریز کن به حساب خودت ظرف یک هفته پنجاه میلیون وام بگیر. منم قید وام رو زدم و لی نکته ای که برام جالب بود نوع کارچاق کنی نوین بود که تجربه اش کردم . رئیس خوش فکری دارد موسسه مالی اعتباری کوثر کیانپارس اهواز